Het Nationale Ballet Fonds

Het Nationale Ballet Fonds is een "Algemeen Nut Beogende Instelling", een zgn. ANBI.

Vanaf 1 januari 2018 is Stichting Het Nationale Ballet Fonds gefuseerd met Stichting Nationale Opera & Ballet Fonds.

 

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

Verslag van uitgeoefende activiteiten
Bekijk hier de verschillende verslagen:
Activiteiten Het Nationale Ballet Fonds 2016
Activiteiten Het Nationale Ballet Fonds 2015
 

 

Financiële verantwoording

Balans, staat van baten en lasten en toelichting hierop
Bekijk hier de financiële informatie:

Balans, staat van baten en lasten, toelichting 2016 (pdf)
Balans, staat van baten en lasten, toelichting 2015 (pdf)