Het Nationale Ballet Fonds

Het Nationale Ballet Fonds is een "Algemeen Nut Beogende Instelling", een zgn. ANBI.

Vanaf 1 januari 2018 is Stichting Het Nationale Ballet Fonds gefuseerd met Stichting Nationale Opera & Ballet Fonds.

 

De (officiële) naam

Statutaire naam
Stichting het Nationale Ballet Fonds

Populaire naam
Het Nationale Ballet Fonds

Het RISN of fiscaal nummer

KvK nummer
41212806

Fiscaal nummer
NL8028.48989B01

Contactgegevens

Bezoekadres
Waterlooplein 22
1011 PG Amsterdam

Postadres
Postbus 16822
1001 RH Amsterdam

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
Bekijk hier het beleidsplan:
Beleidsplan Het Nationale Ballet Fonds 2013 (pdf)

 

Het beloningsbeleid

Van het bestuur
Op grond van artikel 3.9 genieten bestuursleden geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie in redelijkheid gemaakte kosten en een niet bovenmatig vacatiegeld.

Van het in dienst zijnde personeel
De stichting heeft geen personeel in dienst.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

Verslag van uitgeoefende activiteiten
Bekijk hier de verschillende verslagen:
Activiteiten Het Nationale Ballet Fonds 2016
Activiteiten Het Nationale Ballet Fonds 2015
 

 

Financiële verantwoording

Balans, staat van baten en lasten en toelichting hierop
Bekijk hier de financiële informatie:

Balans, staat van baten en lasten, toelichting 2016 (pdf)
Balans, staat van baten en lasten, toelichting 2015 (pdf)