Het Nationale Ballet Fonds

Het Nationale Ballet Fonds is een "Algemeen Nut Beogende Instelling", een zgn. ANBI. Sinds 1 januari 2018 is Stichting Het Nationale Ballet Fonds gefuseerd met Stichting Nationale Opera & Ballet Fonds.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

Verslag van uitgeoefende activiteiten
Bekijk hier de verschillende verslagen:
Activiteiten Het Nationale Ballet Fonds 2017
Activiteiten Het Nationale Ballet Fonds 2016
Activiteiten Het Nationale Ballet Fonds 2015
 

Financiële verantwoording

Balans, staat van baten en lasten en toelichting hierop
Bekijk hier de financiële informatie:

Balans, staat van baten en lasten, toelichting 2016 (pdf)
Balans, staat van baten en lasten, toelichting 2015 (pdf)