Het aanbod bekeken en een keuze gemaakt? Stuur ons dan uw aanvraag, door gebruik te maken van het inschrijfformulier op deze pagina. Wij hopen u samen met uw leerlingen in ons theater te mogen verwelkomen.

 
Nationale Opera & Ballet streeft ernaar zoveel mogelijk scholen en zoveel mogelijk verschillende leerlingen kennis te laten maken met opera, dans en ballet. Voor deelname aan projecten gelden daarom de volgende regels:
1. Per groep van 10 leerlingen dient er één begeleider te zijn.
2. Toekenning van de aanvragen voor projecten geschiedt op volgorde van binnenkomst.
3. Bij onvoldoende inschrijving behouden wij ons het recht voor een project te annuleren.
4. Na bevestiging ontvangt de school een overeenkomst. Pas nadat wij deze ondertekend retour hebben ontvangen en de deelnamekosten zijn betaald, is de inschrijving definitief.

NB. Incidenteel worden er ten behoeve van de publiciteit van de afdeling Educatie en Participatie foto’s gemaakt tijdens de projecten. Indien u hier bezwaar tegen heeft, dient u dit vooraf kenbaar te maken.

Alleen projecten en schoolmatinees waar nog plek is worden getoond in het formulier.

School

Contactpersoon

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?

Kies het soort project

 
Wenst u bemiddeling busvervoer?

Wij kunnen bemiddelen voor busvervoer via Nationale Opera & Ballet (buiten Amsterdam). Wij nemen dan hierover contact met u op.