Nalatenschap

Tijdens uw leven geeft u gaandeweg antwoorden op vragen als wat u persoonlijk van waarde vindt en wat u aan het hart gaat. Vaak doet u dat zonder daar nadrukkelijk bij stil te staan: u volgt wat uw hart u ingeeft. Maar er zijn momenten dat u hier bewust over gaat nadenken. Het opmaken van uw testament is zo’n moment.

Voor veel mensen is het een mooie gedachte dat ballet ook in de toekomst een relevante kunstvorm mag blijven. Door Het Nationale Ballet op te nemen in uw testament kunt u daar aan bijdragen. 

Erfgenaam
U kunt Het Nationale Ballet als (mede-)erfgenaam benoemen. Dat betekent dat u Het Nationale Ballet samen met uw eventuele overige erfgenamen recht geeft op de gehele nalatenschap. Uw bezit wordt volgens de bepalingen in het testament verdeeld onder de erfgenamen.

Legaat
In uw testament kunt u Het Nationale Ballet laten opnemen in de vorm van een legaat, waarbij u vastlegt dat Het Nationale Ballet een bepaald bedrag of een onroerend goed ontvangt.

Vrijstelling successierecht
Als een persoon van u erft, wordt belasting ofwel successierecht geheven. Voor Het Nationale Ballet geldt dit niet, omdat Het Nationale Ballet als algemeen nut beogende instelling (ANBI) vrijgesteld is van successierecht. Uw bijdrage komt dus geheel ten goede aan het gezelschap. Het is daarom zeer de moeite waard om uw bijdrage aan de toekomst van ballet nú al vast te leggen.

Meer informatie
Heeft u vragen of wilt u meer informatie, neem dan gerust contact met ons op. We staan u graag te woord. Bel met Nadja van Deursen, Particuliere fondsenwerving, 020 551 82 18 of stuur een e-mail naar n.vdeursen@operaballet.nl