Donaties

Veel balletfans geven aan het gezelschap structureel te willen steunen, zonder tegenprestaties. Hun bijdrage komt dus geheel ten goede aan Het Nationale Ballet. U beslist zelf over de frequentie en de hoogte van uw donatie, wij regelen de verdere afhandeling.

Eenmalige donatie

Wilt u Het Nationale Ballet een extra steuntje in de rug geven? Dat kan door middel van een eenmalige donatie. Onder bepaalde voorwaarden is zo’n eenmalige schenking fiscaal aftrekbaar. De eerste €60 die u per kalenderjaar doneert aan erkende goede doelen mag u niet meetellen bij de aangifte, daarboven komt u in aanmerking voor de zogenaamde giftenaftrek. Hiervan kan gebruik worden gemaakt voor zover de gift (of giften aan meerdere goede doelen) meer bedraagt dan 1% van uw inkomen (de aftrekdrempel). Maximaal kunnen giften ter grootte van 10% van het inkomen (het aftrekplafond) in aftrek worden gebracht. Het plafond mag worden verhoogd met een extra aftrek van 25% over de gift aan culturele instellingen door de Geefwet. Uw Vriendenbijdrage mag u meetellen als gift.

Rekenvoorbeeld

  • Verzamelinkomen is €50.000, belastingtarief 42%
  • Voor de berekening van de aftrek wordt de gift voor 125% in aanmerking genomen = €1.250
  • Aftrekdrempel 1% verzamelinkomen = €500
  • Aftrekbaar is €1.250 - €500 = €750
  • Aftrekplafond 10% verzamelinkomen = €5.000, plus de extra aftrek van 25% over uw gift (€250) = €5.250

De gift ligt tussen drempel en plafond. De schenker geniet in dit geval dus belastingvoordeel:

  • Het inkomen wordt belast tegen 42%. Belastingteruggave is 42% x €750 = €315
  • De gift kost u dus €1.000 - €315 = €685

Meer informatie en de voorwaarden vindt u op de website van de Belastingdienst

Doorlopende donatie

U kunt Het Nationale Ballet ook structureel ondersteunen middels een doorlopende donatie, bijvoorbeeld ieder kwartaal of jaar. De frequentie en de hoogte van uw donatie is uiteraard aan u. Lees voor meer informatie ook verder onder het kopje Periodiek schenken. 
Periodiek schenken

Informatie

U kunt een eenmalige of doorlopende donatie doen door het formulier in te vullen. U kunt uw bijdrage ook direct overmaken naar Stichting Het Nationale Ballet Fonds, NL09ABNA0496619640. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gift.

Formulier voor donaties

Meer informatie over de fiscale voordelen en voorwaarden vindt u op de website van de Belastingdienst

U kunt ook direct contact met ons opnemen

Nadja van Deursen
Particuliere fondsenwerving
020 551 8218 / n.vdeursen@operaballet.nl