ANBI Het Nationale Ballet Fonds

Het Nationale Ballet Fonds is een "Algemeen Nut Beogende Instelling", een zgn. ANBI.

De (officiële) naam

Statutaire naam
Stichting het Nationale Ballet Fonds

Populaire naam
Het Nationale Ballet Fonds

Het RISN of fiscaal nummer

KvK nummer
41212806

Fiscaal nummer
NL8028.48989B01

Contactgegevens

Bezoekadres
Waterlooplein 22
1011 PG Amsterdam

Postadres
Postbus 16822
1001 RH Amsterdam

De Doelstelling

Doel, missie en bestaansreden
De stichting heeft ten doel het bevorderen en al dan niet in materiële zin ondersteunen van de activiteiten van Het Nationale Ballet.

De stichting tracht haar doel te bereiken door middel van (onder andere)

 • Het werven van personen als begunstigers van de stichting
 • Het verstrekken aan Het Nationale Ballet van al dan niet geldelijke ondersteuning voor:
  • Het creëren van nieuwe balletten
  • Het mogelijk maken van tournees
  • Het publiceren van bijzondere uitgaven
  • Het laten ontwerpen en uitvoeren van decors, kostuums of lichtontwerp
 • Het bijdragen aan de beroepsontwikkeling en het welzijn van dansers
 • Alle toegestane middelen die aan de verwezenlijking van de doelstelling dienstig kunnen zijn.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
Bekijk hier het beleidsplan:
Beleidsplan Het Nationale Ballet Fonds 2013 (pdf)

Bestuurssamenstelling

Jan Haars
voorzitter
Carel van der Spek
penningmeester
Michiel Wijsmuller
secretaris
Diana van Everdingen
bestuurslid
Els van der Plas
bestuurslid
Briene Zijlmans
bestuurslid
Frederik Redelé
bestuurslid

Het beloningsbeleid

Van het bestuur
Op grond van artikel 3.9 genieten bestuursleden geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie in redelijkheid gemaakte kosten en een niet bovenmatig vacatiegeld.

Van het in dienst zijnde personeel
De stichting heeft geen personeel in dienst.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

Verslag van uitgeoefende activiteiten
Bekijk hier de verschillende verslagen:
Activiteiten Het Nationale Ballet Fonds 2016
Activiteiten Het Nationale Ballet Fonds 2015
 

 

Financiële verantwoording

Balans, staat van baten en lasten en toelichting hierop
Bekijk hier de financiële informatie:

Balans, staat van baten en lasten, toelichting 2016 (pdf)
Balans, staat van baten en lasten, toelichting 2015 (pdf)